109. V Praze 12. května 1607.

Dvorská komora Karlu z Lichtenštejna, toho času správci úřadu dvorního maršálka, aby přispěl podle moci svého úřadu k provedení usnesení loňského sněmu o sbírce ze zlatého,.stříbrného a jiného drahocenného zboží, neboť na něm záleží závaznost ostatních loňských berních usnesení a sice především tak, damit zu disem werk, sovil die hofhandelsleut belangt, ehist commissari deputili werden, dazu vileicht auch jemands von der hofeamer gezogen werden müeste, welche, wie dises alles am ehisten und besten fortzustellen, beratschlagen, auch volgunds die handelsleut für sich erfordern, ihnen die notturft fürhalten und benebens ferner die gebüer zu würklicher effectuirung diser Sachen in acht nemben und befüerdern mügen... Actum Prag den 12. Mai anno 607.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu oddělení ,Böhmen 1607 Mai 12.' Pod textem jinou rukou: Lecta et approbata in consilio.12. mai anno 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP