115. V Slaném 18. června 1607.

Purkmistr v radě městské ustanovuje berníky krajské i domácí.

Zápis v ,Acta curiae 1605-1613,' rkp. č. 55, fol. 99 pv. v archivu města Slaného.

Feria 2. post s. Viti anno 1607.

Berníci krajští od pana purkmistra pánův na poručení Jich Mtí pánův rad zřízené komory v království Českém k vybírání všelijakých kontribucí sněmem svalených nařízeni Jindřich Arnošt, Václav Vepřek. Ti jsouce vypraveni minulého dne pátečního do Prahy na zejtří v sobotu v kanceláři České povinnost přijali.

Za berníky domácí k vybírání týchž berní a pomocí nynějším sněmem svalených voleni Martin Maier, Jeremiáš Jirchář.
Přihlásit/registrovat se do ISP