122. V Slaném 4. července 1607.

Jednání před radou městskou.

Zápis v ,Acta curiae 1605-1613' rkp. č. 55. fol. 103 p. v. v archivu města Slaného.

Feria 4. ipsa die Sti Procopii 1607.

.... Jiřík Černý [bližších dat o podařeném slánském domácím berníku jsem nezjistil. Ačkoliv městské knihy z této doby jsou doby jsou zachovány, jméno Jiřík Černý mezi držiteli měšťanských domů se nevyskytá. Vedle řady Jiříků s pevnými již jmény, nacházejí se ještě tři měšťané Jiříkové, nazvaní dle zaměstnání: perníkář, zahradník a měřičnik; z nich to tedy některý jest. Který, nevím. Srv. ,Liber contractum ab anno 1611,' na desce označená v XVIII. století jako N. 22, nyní sign. Slaný č. i. 1. v archivu země České] jsa napomenut, aby peníze bernické, co jich za sebou od sousedův vybraných má, složil, dal za odpověď: Kam jsou se mu takové peníze poděly, že neví a že jsou zmrhány, kterak a jak, že on to všecko pánu Bohu poroučí, žádajíc, aby mu takových peněz do svatého Havla bylo sečkáno. Pro nepřítomnost pana primasa odloženo mu, když se zase na radu zasedne, aby se postavil.
Přihlásit/registrovat se do ISP