133. V Mělníce 29. září 1607.

Mělničtí žádají podkomořího, aby u nich obnovil radu městskou a odesílajíce příležitě částku břestkví a koliko hrozinku vína upozorňují, že ačkoliv se již blíží termín svatohavelský, nebyli dosud u nich ustanoveni noví výběrčí sbírky z masa a páleného. Datum v městě Mělníce v sobotu den památný sv. Michala archangela božího léta 1607.

Zápis v ,Kopiáři' z let 1604-1607 v městském archivu v Mělníce.
Přihlásit/registrovat se do ISP