135. V Praze 2. října 1607.

Dvorská komora nejv. dvornímu colmistru: Panovník nařídil České komoře opatřiti dlužné posnopné a měsíční posudné, určené pro dvorské potřeby. On nejv. colmistr má je kvitovati rentmistru České komory a proti kvitanci vypláceti úřadu kuchmistrovskému.

Schválený koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1607. Oct. 2.,' In tergo: Der röm. kais. Mt hofzolmaistern Joachimben Hueber zuczestellen. Vedle tohoto konceptu nachází se druhý, neschválený, věcně se od něho neodlišující.

Von der Röm. kais. Mt, unsers allergnedigisten herrn, wegen deroselben hofzahlmeister Joachimben Hueber hiemit anzuzeigen: höchsternennte Ihre kais. Mt hette bei dero Beheimischen kamer die Verordnung getan, damit nit allein das mit end negst abgewichenes monats augusti von fünf monaten ausstehende strogelt, nemblich siben hundert gulden [posnopné bylo usneseno sněmem obecným r. 1606; srv. Sněmy české XII. s. 186], sondern auch hinfüro die monatliche ain hundert zwainczig taler alwegen zu ausgang eines jeden monats aus dem zu Ihrer Mt hofsnotturften gehörigen piergeld [posudné bylo děleno na dvě části, jedna sloužila úmoru dluhů královských u obyvatelů země, druhá určena pro potřeby dvora; srv. na př. usnesení posledního sněmu, na němž posudné bylo svoleno, totiž r. 1604 v "Sněmech českých X." s. 565] hergenumben und bezahlt werden sollen.

Hiemmben so solle nun er hof zalmaister nit allain obbenannte siben hundert gulden, sondern auch hinfüro monatlich die ain hundert zwainczig taler von Ihrer Mt rat und rentmaistern in Behaimb, Eliassen Smidtgrabner von Lusteneg, empfangen, ihme darumben quitirn und vol guns ins fuettermeisterambt


[Futtermeisteramt býval zván častěji také kuchelmeisteramtem a od r. 1603 byl v jeho čele Hans Jakob Hüttern von Hüttershosen] hienumbgeben und sich gedachtem fuettermeisterambt hinwider quitirn lassen, wie er zu tuen wais. Daran beschehe mehrhechsternennter Ihrer Mt gnedger willen.

Ex camera aulica 2. Oktöbris anno 1607 [Jakob von Altenstaig byl sekretářem, srv. S. Č. XI. sv. 1. str. 313 pozn. 3. - Daniel Schubert písařem Dvorské komory a to již od r. 1595, jsa v pořadí 27 písařů Dvorské komory třetí].

Daniel Schubert mp.

J. von Altenstaig mp.
Přihlásit/registrovat se do ISP