139. V Plzni 5. listopadu 1607.

Jednání v radě městské o berních.

Zápis v ,Protocolluin consiliare 1604-1610' fol. 203. p. v. rkp. č. 21. v archivu města Plzně.

Feria secunda post Omnium sanctorum.

Relací učiněna od pánův vyslaných při navrácení z měst Pražských: Předně že jsou v renthauze to, což se jim odvésti dáti mělo, že jsou odvedli. Potom že jsou se dostali do Starého města Pražského do solnice [Srv. č. 134] a zdali by mohli defensí proti dostatečné kvitancí vyčísti. Bylo jim oznámeno, že budou moci; kteréž také odvedli a vyčtli.
Přihlásit/registrovat se do ISP