151. V Praze 1. dubna 1605.

Panovník žádá presidenta České komory, aby se zaručil za něho u bankéře Bartoloměje Castella za dvě půjčky a to 200.000 zl. a 26.250 zl. na zaplacení kozáků a sděluje, že uložil přednímu direktoru české berně Kryštofu Popeloví z Lobkovic a všem nejvyšším berníkům, aby tyto částky byly zaplaceny z příští české berně před všemi ostatními, aby tak byl svého ručení zbaven. Geben Prag den ersten Aprilis anno 1605.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1605. April.' Pod konceptem rukou písařovou napsána adresa: An herrn Steffan Georgen herrn von Sternberg a jinou rukou: Audita et approbata in concilio per dominos Molart, Jörger, Krausenekh et Zäch. Ultima martii anno 1605. In tergo: cito, cito, cito.
Přihlásit/registrovat se do ISP