164. V Praze 21. června 1605.

Císař Rudolf ředitelům české berně Jakubu Breunerovi, Jiřímu Štěpánu ze Šternberka a Jakubu Mollartovi, aby dbali v zájmu uskutečněných anticipací a vojenských potřeb včasného vybrání zvolených berní. Geben Prag den 21. Juni anno 1605.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, značka ,Böhmen ad 1605, VI. 21.' Po straně připsáno: An herrn Jacoben Preyner, herrn Georg Steffan von Sternberg und herm Jacoben von Molart a jinou rukou: Audiverunt dominus praeses camerae bohemicae et dominus a Molart et placuit 17. juni anno 1605. O osobách ředitelů viz č. 31, pozn. 1. a 2.
Přihlásit/registrovat se do ISP