167. V Plzni 1. srpna 1605.

Zápis o jednání v městské radě.

V archivu města Plzně rkp. č. 21. Protocollum consiliare 1604-1610, fol. 82 pv.

Feria secunda post Annae.

Sneseno, aby pro zaplacení soldátům, kteří na místě lidí poddaných vypraveni jsou, přijímán byl ještě jeden ourok svatohavelský.

Z strany masa skopového snesení učiněno, aby masa skopového jedna libra nebyla drážeji prodávána než po 13 d a taková cena za tou samou příčinou přiražena, že na skopce zbírka sněmovní uložena jest, aby řezníci ji tím snáze ji vypravovati mohli [podle sněmovního usnesení mělo se vždy devatenáct osedlých ve vsích a čtrnáct ve městech skládati k vydržení jednoho pěšího v zemské hotovosti (S. Č. XI. 1. str. 281). Městská rada plzeňská však místo hotovosti najala "soldáty" a sbírku na zemskou hotovost nahradila třetím úrokem z poddaných. - Sbírku z dobytků usnesl již první sněm r. 1605; srov. S. Č. XI. 1. str. 152].
Přihlásit/registrovat se do ISP