169. V Dvoru nad Labem 10. srpna 1605.

Purkmistr a rada ve Dvoře Králové radí se s purkmistrem a radou města Trutnova z podnětu korespondence mezi Jaroměří, Bydžovem a Hradcem Králové o odeslání žoldu městským vojákům v zemské hotovosti.

Orig. v archivu Národního musea zn. F. Dvůr Králové se zbytky pečeti. Na rubu adresa: Slovutné opatrnosti, pánům, purkmistru a radě města Trutnova nad Úpou, pánům přátelům a sousedům našim zvláště milým.

Službu svú vzkazujem, slovutné opatrnosti páni přátelé a sousedé naši milí. Zdraví a jiného všeho dobrého přejeme Vašim Opatrnostem věrně rádi.

Jaké psaní nám páni Jaromířští s odesláním přípisu psaní od pánův Bydžovských pánům Hradeckým učiněného této chvíle v příčině vojákův vyslaných našich činí, z příležitých vyrozuměti ráčíte. Za kteroužto příčinou k Vašim Opatrnostem naschválního posla tohoto našeho stěžně posílajíc přátelsky žádáme, že nás o tom, jakého v též věci oumyslu býti ráčíte, tím neprodlévajíc, tak abychom i my pány Jaromířský s žádostí jich čím jistým zase neprodleně spraviti věděti mohli, spraviti a nám též psaní obojí zase odeslati ráčíte. Milost boží s námi. - Dán v městě Dvoru nad Labem v středu den památky sv. Vavřince léta 1605.

P. S. Pokudž se Vašim Opatrnostem vidí podle zůstání společného s pány Jaromířskými a našeho vojákům našim peníze po poslích našich s menší outratou, kdy a kterého dne odeslati a v kterém místě by se měli společně shledati a sjíti, nás o tom neprodlévajíc, že spraviti ráčíte, žádáme.

Purkmistr a rada města Dvoru nad Labem.
Přihlásit/registrovat se do ISP