171. V Praze 4. září 1605.

Rudolf II. žádá Jana Zejdlice ze Schönfeldu na Polné, aby nečinil překážek ubytování pěti set rejtarů. Volfa Vřesovce, kteří z Uher na jeho panství polenské přitrhli, očekávajíce zaplacení žoldu, jehož se jim v krátkých dnech dostane. Královský komisař zaplatí také jemu a jeho poddaným za potravu a obrok, který jim zatím poskytnou.

Kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze v registrech české kanceláře sv, 114, č. 10, fol. 186 pv. Svazek jest označen jako "Missiven vom Jahre 1605."
Přihlásit/registrovat se do ISP