179. V Praze 3. listopadu 1605.

Česká kancelář nejvyšším berníkům království Českého, zvoleným na r. 1605 aby vyplatili presidentu České komory Štěpánu Jiřímu ze Šternberka 22.500 zl. r., které zapůjčil na zaplacení nástupního žoldu (anritgeld) rejtarům Adama Eka z Lobkovic a Volfa Ilburka z Vřesovic.

Koncept v archivu ministerstva vnitra, Stará manipulace S 15/11 bez fol.
Přihlásit/registrovat se do ISP