183. V Praze 21. prosince 1605.

Sekretář dv. válečné rady Georg Kleinsträtl žádá presidenta Dvorské komory Jakoba sv. p. Molarta o vystavení rozkazu k výplatě 600 tolarů, které mu již r. 1601 se svolením presidenta České komory vyplatil bez písemného poukazu Bartoloměj Castel za jeho práce v ředitelství české berně, ale které jsou nyní proto od něho žádány nazpět.

Orig. v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu ,Böhmen ad 21. Dezember 1605,' s vlastnoručním podpisem žadatelovým. Adresa: An den röm. kais. Mt rat und hofcamerpraesidenten, herní Jacoben von Molart freiherrn, meinem genedigen herrn. Pod adresou jinou rukou: >B. 21. December anno 605, Fiat bevelch an die Beh. camer 21. December 605. Na horním pravém okraji registrátorovou rukou: GeorgŤ Klainsträtl begert ain passierungsbefelch umb 600 taller, die ime der Castel noch anno 601 aus der behmischen contribution geraicht. - Tamže s datem téhož dne jest pak úložen koncept dopisu, který presidentu České komory, poslal v té věci sekretář Dvorské komory Jakob Altensteig jménem panovníkovým. Vyhovuje zcela žádosti Kleinsträtlově.
Přihlásit/registrovat se do ISP