189. [1605.]

Výpisy z přiznání královského města Loun na daně za rok 1605.

Zápisy v archivu města Loun rkp. 1E1 Notule listův přiznávacích (1583-1632), str. 254 až 289.

Přiznání královského města Loun k sbírce měsíčné za r. 1605, za termín sv. Vavřince, sv. Václava a vánoční: z usedlých měšťanů po 24 gr míš. 329, z poddaných po 24 gr míš. 88, z farářů po 1 kopě míš. 2, z mistrův ovčáckých po 20 gr míš. 1, z pacholkův ovčáckých po 10 gr míš. 2; summa 903 kop 12 gr míš.

Přiznání královského města Loun k sbírce z rozličných věcí za rok 1605, k termínu sv. Havla a sv. Jiří 1606: z volů uherských, českých krmených, polských, českých volů pastevních, z krav a jalovic, z vepřů krmených, ze skopců, beranů a kozlů, z ovcí a jehňat 204 kopy 45 gr, z pálenky 49 gr míš.

Přiznání královského města Loun k sbírce z kol za r. 1605, v termínu sv. Vavřince a sv. Václava 1605: 18 kol moučných a jedno sladové z každého po 15 gr č. summa 19 kop gr míš.

Přiznání královského města Loun k sbírce z komínů za r. 1605, za termín sv. Trojice, počet komínů 468 po 10 gr mís. summa 78 kop gr. míš.

Přiznání královského města Loun k sbírce z vlny za r. 1605 za termín sv. Václava 13 kamenů a 5 liber summa 1 kopa 46 gr míš.

Přiznání královského města Loun k sbírce z vína za r. 1605, za termín sv. Havla 1605 a sv. Jiří 1606 summa 117 kop 3 gr 3 d čes. a 65 kop 18 gr 5 d čes.

Přiznání královského města Loun ke svolenému posudnému za r. 1605, za termín od sv. Tří králů do sv. Filipa a Jakuba 11 varů piva bílého, k prodeji vystaveno 220 věrtelů po 6 gr č., summa 22 kopy gr č. a 180 varů ječného, k prodeji vystaveno věrtelů 1.980 po 6 gr č. 198 kop gr č., summa 220 kop gr č. Za termín od sv. Filipa a Jakuba do sv. Jakuba Většího 13 varů piva bílého, k prodeji vystaveno věrtelů 260 po 6 gr č. 26 kop gr č. a 3 vary piva ječného, k prodeji vystaveno 33 věrtele po 6 gr č. 3 kopy 18 gr č., summa 29 kop 18 gr č. Za termín od sv. Jakuba do sv. Havla 12 varů piva bílého, k prodeji vystaveno 240 věrtelů po 6 gr č. 24 kop gr č. a 16 varů piva ječného, k prodeji vystaveno 176 věrtelů po 6 gr č. 17 kop 36 gr č. summa 41 kopa 36 gr ě. Za termín od sv. Havla do sv. Tří králů 1606 7 varů piva bílého, k prodeji vystaveno věrtelů 140 po 6 gr č. 14 kop gr č. a 51 var piva ječného, k prodeji vystaveno věrtelů 561 po 6 gr č. 56 kop 6 gr č. summa 70 kop 6 gr č.
Přihlásit/registrovat se do ISP