190. [1605.]

Přiznání z panství roudnického za r. 1605.

Zápis v Lobkovickém archivu v Roudnici, zn. Q. 16.31. Böhm, contributkmalia.

J. Mt pán ráčí se přiznávati do krajův toto:

Do kraje Slánského: z lidí osedlých 447, z manův 4, z far 4, z kol moučných z města i z vesnic 23, z vovčáků mistrů 2, z pacholků 4, z domů židovských 8, z hlav židovských 17, z komínů 249.

Do kraje Litoměřického: z lidí vosedlých 287, z manu 1, z far 5, z kol moučných 7.

Poznamenání za rok 1605: toto se odvésti mělo ze 734 lidí osedlých z vlastního měšce J. Mti pána:

za termín v pondělí po sv. Trojici po 20 gr míš. 244 kopy 40 gr míš.

za termín sv. Havla tolik 244 kopy 40 gr míš.

Podle druhého sněmu též z vlastního měšce:

244 kopy

40

gr

míš.

244 kopy

40

gr

míš.

978 kopy

40

gr

míš.

880 kop

48

gr

míš.

489 kop

20

gr

míš.

54 kopy

míš.

4 kopy

míš.

4 kopy

míš.za termín v středu den sv. Matouše po 20 gr míš.

za termín v pondělí po sv. Simony Judy tolik

Od lidí poddaných:

Od 734 podle prvního sněmu za 3 termíny po 20 gr facit Item berně domovní za 2 termíny po 20 gr Item z far 9 podle obouch sněmů po 6 kopách Item z vovčáků mistrů 2 po 2 kopách Item z pacholkův 4 po 1 kopě

331

48 kop

míš.

68 kop

míš.

20 kop

míš.

83 kop

míš.

30 kop

míš.

30 kop

míš.

324 kopy

11 gr 1 d míš.Item z domů židovských 8 po 6 kopách

Item z hlav židovských 17 po 4 kopách ve 20 letech

Item z hlav židovských 10 let stáří po 2 kopách

Item s komínů 249 po 20 gr za 2 termíny

Item z manu 5 po 6 kopách

Item s kol moučných 30 po 1 kopě

Item z rozličných věcí, vín, mas, pálenek

facit 2.035 kop 19 gr 1 d míš.

Summa všech berní, kteréž se za rok 1605 odvésti měly, učiní 3013 kop 59 gr 1 den mí3. Na takovou summu jest odvedeno a kvitancí a certificatí sou vykázány tyto:

Do kraje Slánského:

P. Matyášovi Samuelovi 572 kopy 30 gr míš.

dat. kvitanci v čtvrtek po sv. Františku 1606 léta.

Item certificatí od téhož p. Matyáše Samuele, kteréž

datum v pondělí po sv. Prokopu 1607 na 450 kop míš.

P. Jiříkovi Bilinskýmu a Janovi Veselskýmu ve čtvrtek

po obrácení sv. Pavla proti kvitancí 1045 kop 22 gr 1 d míš.

Do kraje Litoměřického:

P. Adamovi Koldovi proti kvitancí, kteréž dat.

v středu po sv. Lampertu 1606 na 302 kopy míš.

Item p. Václavovi Šmídovi a Matoušovi Pazderkovi proti kvitancí,

kteréž datum v outeřý u vigiliji všech Svatých

téhož léta 1606 506 kop 39 gr miš.

Summa všeho vydání za rok 1605 učiní 2876 kop 31 gr 1 d míš.

A tak za týž rok zůstává se berní odvésti 137 kop 28 gr míš.
Přihlásit/registrovat se do ISP