195. V Praze 13. března 1606.

President České komory Štěpán Jiří ze Šternberka, nejv. mincmistr Kryštof Želinský ze Sebuzína, zemský hejtman kladský Melchior z Rechenberku a hejtman hradu Pražského Jakub Menšík z Menštejna zpravují krále o tom, že Norimberští vypověděli starý dluh 100.000 zl r., za nějž se roku 1603 zaručili přední čeští stavové, ke dni 16. října t. r. a žádají, dass Euer Mt die herrn obristen landofficierer durch ein sonderbar allergnedigist schreiben noch bis dahin mit ein solchen der von Nurnberg legerten schreiben zu haften bewegen möchten, mit dieser ausdrucklichen und gewissen Versicherung, da Euer Mt die von Nurnberg auf Galli von dero Hofcamer durch andere miti zu ledigung ihrer brief und sigi nit contentini wurden, das si von der heurigen bewilligten contribution solche summa gelts sambt verfallenen inte-ressen auf solche zeit zu behalten und damit ihre brief und sigi gewiss und entlich selbst ablösen solten und weiln dann ihnen den von Nurnberg auch die alberait verfallene halbjährige vergangenes jahrs interesse noch hinderstellig sein, so wollen auch Euer Mt bei dero Hofcamer die gnedigiste verfuegung tuen, damit ihnen solche alsbald und ohne längern verzug möchten zuegestelt und si bei guetem willen so viel besser erbalten werden... Geben Prag den dreizehenden tag des monats marti anno in sechzehen hundert und sechsten


[podle Sněmů českých X. s. 250 byla uzavřena v Norimberce se zaručením českých stavů výpůjčka 6. ledna 1602; srv. však, co o tom soudí Krofta, Sněmy české XI díl 1, str. 7. pozn. 24 a str. 8. pozn. 25. Převzetí tohoto dluhu na zemi žádal král již od únorového sněmu r. 1605 (SČ. XI. 1 str. 118), požadavek byl tehdy vložen do proposice, ale sněm přešel ho mlčky. Půjčka uzavřená prvně někdy po 2. červnu 1603 byla Norimberčany již dvakrát prodloužena, a to v říjnu r. 1604 a r. 1605].

Orig. v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1606 Junius - Anschlüsse' se čtyřmi přitištěnými pečetmi. In tergo: Der röm. kais. auch in Hungern und Behaimb. kgl. Mt unsenn allergnedigisten kaiser, künig und herrn. Alia manu: Praes. 16. martii 1606 a opět jinou rukou: Extrahatur kurz zum referiren. Cito. Později připsáno jinou rukou: Aufzuheben, es ist berait davon - kommen und die notturft der prorogation halben auf den herrn Geiczkofler expediert; das interesse wird H. Jörger richtig machen. 17. ten Juni anno 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP