197. V Praze před 22. březnem 1606.

Česká komora získala tyto anticipace na výnos berně, schválené sněmem r. 1606 pro bouřící se jízdu Trautmansdorfovu: Kolovrat 5000 kop gr míš., Smiřický 10.000 kop, Vchynský 15.000 kop, Staré město Pražské 10.000 kop, Nové město Pražské 10.000 kop, Menší město Pražské 5000 kop, židé 3428 kop gr m., celkem tedy 58.428 kop gr míš.

Ze současné poznámky in margine jinou rukou na spisu Staré manipulace S 15/10 - I. v archivu ministerstva vnitra v Praze, který je zde otištěn o č. 198. Věřitelé jsou označeni takto stručně, takže spolehlivá identifikace není možná. O postavení jízdního pluku Trautmansdorfova se jednalo již v lednu 1605 (Meyer, Nuntiaturberičhte s. 281). Ze zápisu lze soudit, že v době anticipací sněm nebyl ještě uzavřen.
Přihlásit/registrovat se do ISP