202. V Praze 18. dubna 1606.

Rozhodnutí Tajné rady o uzavření půjčky 200.000 zl se zárukou českých měst a 200.000 zl se zárukou nejvyšších českých úředníků na zaplacení vojenského lidu.

Orig. v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, zn. ,Böhmen ad 1606 maius 24 - Anschlüsse'. Na rubu připsáno jinou rukou: Nota - ist h. Barvitio auf sein begeren also durch mich überschickt worden, 18. Aprilis 1606 a doleji: Aufzuheben 24. Maii anno 1606.

Ad relationen der herrn obristen landofficirer auf die gepflogene handlung mit dem herrn von Liechtenstein etc. wegen contentirung des noch unabgedankten kriegsvolks, conclusum in consilio secreto 18.ten aprilis 1606.

1.) Per 200.000 fr, so er von Lichtenstein neben dem herrn Geiczkofler dargeben will, soll der herr beh. president die pürgschaft bei den stetten in Behaimb proportionabiliter nach iren vormügen erhandlen, interim aber Ire Mt desswegen ire verschreibung fertigen.

2.) Per 200.000 taler, so hierzue afepald gegen den herren obristen landofficirer pürgschaft aufzubringen ist, das nötigste, die zeit oder befürderung und weil man daran nit mer hat, denn bei dem h. Schmirsiczký 10.000 taller, soll herr behmiseher president sehen, wo man mit dem rest in eil aufkommen müge, auf die furgeschlagene condition, nemlich die heurige beh. kriegscontribution, daraus solche 200.000 taller den darleihern wieder bezalt werden sollen.

Es solle auch dise contribution den herren obristen landofficiren so lang hypothecirt sein, eingeraumbt werden, und darain kains weegs eingriff besehenen, bis dis 200.000 taler sambt dem, so hievor auf die Teuflischen reuter hierauf antieipirt, zuvor abgericht worden sein.

3.) Per herrn von Liechtensteins und Geiczkofler [s] begerte gnad, sollen sy irer pretensionen halben vernomben, volgunds darauf die notturft beratschlagt und dis alles Irer Mt zu dero gnedigsten resohition gehorsamist fürgetragen werden[po čtyřech dnech (22. IV. nařídil král, aby k pojištění Lichtenštejnovy a Geizkoflerovy půjčky bylo užito také daňového výnosu z Horní a Dolní Lužice po 20 tisících tolarů, z Chebska a Loketská 5 tisíc a z Kladska 12 tisíc, celkem tedy do výše 57.000 tolarů. (Koncept v archivu Dvorské komory, Böhmen 1606 apríl.) Nuncius Ferreri (A. O. Meyer, Nuntiaturberichte 754 b) tvrdil v depeši kardinálu Borghesovi 17. dubna, že čeští ministři doufají, že panovník k uspokojení neplacené soldatesky sáhne také do vlastní kapsy a obětuje 200 až 300 tisíc tolarů; on nuncius však, že v to nevěří. Zato byl přesvědčen, že po získání Čechů podaří se docílit záruk nebo půjček snadno také u Moravanů a Slezáků. Od Filipa Langa měl ujištění, že císař uzavírá mír jen nerad, a tak neztrácel naději, že bude-li zbaven nátlaku neplaceného vojska.bude lze docílit ještě změny ve věci církevních článků v mírové předloze]. Actum Prag, ut supra, praesentibus dominis consiliaribus intimis, item dorn, praesidente camerae Aulicae et camerae Bohaemicae.
Přihlásit/registrovat se do ISP