206. V Praze 15. května 1606.

Rudolf II. Štěpánu Jiřímu ze Šternberka a druhým dvěma direktorům české berně, že Šternberk, jako president České komory, vyjednal králi 43.000 tolarů na uspokojení nezaplaceného válečného lidu a sděluje, že obligace má být jimi zaplacena nach abrichtung deren zu der Teuflischen reuter[o Teuflových rejtařích viz zejména pozn. 2 u č. 87 a dále č. 148, 193, 196, 201 a 202] hindanfertigung aufgebrachten und gleichsfals auf diese contribution angewisenen sechs und fünfzig tausend gulden, item der 200.000 taler, so zu obbemelter des kriegsvolks vorstehunden abdankung und Zahlung z české válečné daně r. 1606. Geben auf unserm königlichen schloss zu Prag den fünfzehenden mai anno sechszehenhundert und sechsten.

V archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, zachován jednak původní koncept, jednak opravovaný, nevypraveny originál ,Böhmen mai 1606'. Na původním koncepte jinou rukou: An herrn Jacoben Breyner, herren Hofund Behemisch camerpresidenten als direkteres der heurigen behemischen contribution sament und sonders. Na zrušeném originále: Cito, cito, cito, citissime, diss ist mit instehunder correctur fürderlich umbzufertigen, 12. maii anno 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP