209. V Praze 22. května 1606.

Panovník českým nejvyšším úředníkům, že bude nutno požádati v Norimberku o další prodloužení splatnosti půjčky 100.000 zl., neboť krytí jiných naléhavých pohledávek činí nemožným splatiti také tuto. Navrhuje prodloužiti úvěr v Norimberku do sv. Havla 1607 a žádá je, aby zachovali dále svoji záruku.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1606 mai'. Jinou rukou tužkou: Lecta et approbata a dorn. Jörger et Geizkofler 21. mai 1606 a zase jinou rukou tužkou: Cito, cito, cito zu schreiben 21. mai anno 1606 a rukou toho, kdo psal koncept: An die herrn obristen landofficiere und landrechtsiczer des Kgr. Behaimb.,
Přihlásit/registrovat se do ISP