227. V Praze dne 14. srpna 1606.

Rudolf II. České komoře, že jest povinna si uvědomiti, že dosavadních 750 zl. týdně na dvorní kuchyň, 300 zl. měsíčně na sklep a 500 zl. měs. na stáje nedostačuje a že je třeba je zvýšiti na 800 zl. týdně pro kuchyň a 400 zl. měsíčně pro sklep, a to na účet posudného, určeného pro dvůr. Naproti tomu dlužno se vyvarovat mimořádných dluhů. Nechť v tom smyslu učiní opatření u rentamtu.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1606 august'. Pod textem ,An die Behmische camer' a jinou rukou in tergo: cito, cito, cito. 14. augusti 1606.

Rudolf etc... Ihr habt Euch in gehorsamb zu erindern, wasmassen wir uns zu remedirung deren bei unser hofkuchl, keller und stall bishero von guter zeit fürkomme beschwer und unglegenheiten unter dato 29. aprilis negsthin gegen Euch dahin gnedigist resolvirt [na připomenuté podání odpověděla Česká komora 8. května 1606 uznáním své viny, že nedodržováním splatnosti dvorského posudného přivádí dvorskou kuchyň, sklep i stáje do dluhů, o slibem nápravy; opis této odpovědi jest připojen jako příloha k aktu z 12. srpna, totiž k novému podání dvorního pokladníka Jáchyma Huebra, učiněného toho dne presidentu a radům Dvorské komory, aby ve věci dodržování termínů intervenovali v. České komory. Z téhož dne však pochází již také koncept Dvorské komory, pořízený sekretářem Hansem Polzem, v němž se již požadavky na dvorní kuchyň a sklep zvyšují tak, jak jest uvedeno v právě publikovaném panovníkově dopisu České komoře ze 14. srpna. Všechna právě uvedená priora, soustředěná k 12. srpnu, jsou v archivu Dvorské komory ,Böhmen 1606 august', nyní v archivu Pražského hradu], das nemblichen hinf üro zu gehörten notturften als zu kuchl wöchentlichen 750 fr, in keller monatlichen 300 fr und dann in stall auch monatlich 500 fr aus unsern behm. rentambt und in specie denen zu unserm hofwesen deputirten behm. piergefellen in unser kais. hofzalambt geraicht werden sollen. Dieweil uns aber seider gehorsamist fürgetragen worden, das mit disem ordinari iezige zeit nit zugevolgen und wir demnoch auf die kuchl zu denen 750 fr noch 50 fr und also hinfüro dahin wöchentlichen 800 fr, zu kellersnotturften aber monatlichen 400 fr doch dergestalt raichen zu lassen gnedigist bewilligt, das dagegen alle und iede ander extraordinari schulden, so wol alda bei der kuchl und dem keller, als auch dem stall hinfüro genzlich eingestelt und verhuetet sein sollen. Als haben wir ain notturft erachtet Euch dessen hiemit zu erindern, gnediglichen bevelhend, ihr wollet alsbald und ohne allen Verzug soliches in obbemeltes unser Euch undergebenes behm. rentambt ferner verkünden mit Verordnung an unsere statt oder in unserm namen, damit dannenher aus ermelten zu unserm hofwesen deputirten vorbehält an piergeld die notturft obverstandenermassen und nemblichen wöchentlich alle zeit am freitag auf unser hofkuchl 800 fr, den keller monatlich 400 fr und dan auf den hofstal gleichsfals monatlichen die hievon vorordneten 500 fr. dahin in unser hofzalambt gegen unsers geliebten Joachimen Huebers, als jezigen und N. künftigen unsern hofzalmaister, gebreüchigen quittung, iede zeit richtig und ordentlich geraicht und abgeben werden. Wie Ihr gehorsamist zu thun wist. Daran erstattet ihr etc. Geben Prag den 14. augusti anno 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP