230. V Praze 24. srpna 1606.

Rudolf II. povoluje rentmistru České komory Eliáši Schmidgrabnerovi v odměnu za osmiletou správu tohoto úřadu a opatřování anticipací na českou válečnou berni, jakož i na krytí případných ztrát na valutách při manipulaci s tak velkými částkami, dalších 3.000 tolarů k dřívějším 2.000 tolarům a stříbrnému příboru. Nově vyměřenou odměnu má si vzíti z výnosu berních nedoplatků až do konce r. 1608.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1606 august'. Jinou rukou pod čarou: An Eliasen Schmidgrabner behmischen rentmaister.
Přihlásit/registrovat se do ISP