235. V Praze 30. září 1606.

Dvorská komora České komoře, že panovník věnoval 500 tolarů na postavení nemocnice pro dvorské zaměstnance v některé vsi u Prahy. Polovinu částky poskytne rentamt z královských důchodů, druhou polovinu má poukázati Česká komora z výnosu dvorské kvóty svoleného posudného.

Koncept v archivu Dvorské komory, zn. ,Böhmen 1606 September,' nyní v archivu Pražského hradu.
Přihlásit/registrovat se do ISP