238. V Praze 28. října 1606.

Radové Dvorské komory řediteli české berně a nejvyššímu proviantmistru v Uhrách Helmhartu Jörgerovi, že podle ujištění dolnorakouského místodržitele a tajného rady císařského, barona Arnošta z Molartu, měl býti vyplacen panovníkovi zbytek jeho pohledávky 20.000 zlatých za českou válečnou sbírkou do sv. Šimona a Judy. Protože to jest dnes a panovník se tímto termínem zcela ubezpečil, žádají er welle aller orten da vonnöten müglichist daran und verholfen sein, damit angeregte summa der zwainzig tausent gulden eusserist erforderten notturf nach nunmehr unverlengt bei tag und nacht herausbefürdert und hierunder ainiche zeit noch stund verrer verabsaumbt werde.

Originál papírový v archivu Dvorské komory o zn. ,ad Böhmen 1606 nov. 1. anschlüsse,' nyní v archivu Pražského hradu. In tergo: 31. October 1606 dem wolgebornen herrn herrn Helmharten Jörger zu Tollet, Rhepach, Erlach und Steireg, freiherrn auf Kreusach, erblandhofmeister in Österreich ob der Ens, röm. kais. Mt hofcammerrat und obristen proviantmeistern in Ungarn, unserm besonderslieben herrn und freund. Cito - cito Prag. - a. m. De 28. octobris a. 1606 hinderlassene hofcamer begert Ihren Mt die an der behmischen contribution resten 20.000 fr richtig zu machen. - a. m. Pr. 2. novembris 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP