239. V Praze 28. října 1606.

Panovník z Dvorské komory nařizuje ředitelům české válečné kontribuce, aby neprodleně zaplatili roční úrok z norimberské půjčky 100.000 zl., který byl splatný na účet české válečné berně již 16. března toho roku a znovu jest obcí města Norimberku upomínán. Protože vázne úrok již za jeden a půl roku, nutno poukázati najednou částku 9.000 zl.

Koncept v archivu Dvorské komory, zn. ,Böhmen 1606 October,' nyní v archivu Pražského hradu. Pod textem konceptu touže rukou připsána adresa: An die herrn directores der heurigen behaimbischen kriegscontribution.
Přihlásit/registrovat se do ISP