240. V Praze 30. listopadu 1606.

Panovník nařizuje rentmistru České komory, aby Lazaru Hencklovi ml. na jeho půjčky 31.000 zl., které poskytl v loňském a letošním roce, zaplatil wegen erlidten schaden, interesse und wexelverlust 4.000 fl., dann auch absonderlichen 2.500 fl., also zusamben 6.500 fl.

Koncept v archivu, zn. ,Böhmen 1606 November,' nyní v archivu Pražského hradu. Pod konceptem je touže rukou mylná adresa: An Lazarusen Henckl den jüngeren, ale z kontextu plyne zřetelně, že byl psán pro rentmistra České komory Schmidgrabnera.
Přihlásit/registrovat se do ISP