243. V Praze 19. prosince 1606.

Dvorská komora rentmistru České komory Eliáši Schmidgrabnerovi o doplacení anticipační půjčky Štěpánu Jiřímu ze Šternberka, kterou poskytl na jaře loňského roku na výnos českých válečných sbírek.

Orig. v archivu Dvorské komory zn. Böhmen Anschlüsse 19. XII. 1606. Pod textem připsána adresa slovy: Diser bescheid ist wie obstehend anheut dem herrn rentmeister zuegeslelt werden.

Der röm. kais. Mt rat und behaimbischen rentmaistern herren Eliassen Schmidgrabnern von Lusteneck dise copei zuezustellen. Der hat daraus zevernemben, wasmasen vor disem dem herrn Stefan Georgen herrn von Sternberg, herrn auf Postelberg und Wodelicz, die auszellung der zue anticipirn bewilligten


[o vzniku této anticipační půjčky viz v č. 152 a 154-158 ze dnů 1. až 13. dubna 1605. Lze soudit, že tento anticipační úvěr, poskytnutý původně na výnos válečných sbírek r. 1605, byl později - snad bez písemného projednání - prolongován na výnos sbírek r. 1606, ale nyní Štěpán Jiň Šternberk trval již na úplném zaplacení, takže chybějících 20.000 zl., které nebylo lze již vzíti z výnosu daní, měl doplatit z řádného král. důchodu rentmistr Schmidgrabner] 100.000 fr. r. insinuirt worden, darauf dan auch bereit 80.000 fr. r. erlegt, erhebt und nach Wien gefüert worden, das also noch 20.000 fr. r. hinderstellig verbleiben, dieweil dan wohlgedachter herr von Sternberg, aniezo die hof camer erindert.das er bei ihme rentmaister die auszellung der überigen 20.000 fr. r. auch angeschaft und die fortfurderung derselben zum höchsten vonnöten, als wolle er herr rentmaister angedeutermassen obbemelte 20.000 fr. r. aus hofzalambt gegen quittung unverlengt entrichten und erlegen lassen.

Ex consilio camerae aulicae 19. decembris ao 1606. Polz.
Přihlásit/registrovat se do ISP