256. V Praze 16. března 1601.

Dvorská komora prosí Tajnou radu, aby konečně učinila rozhodnutí o použití české domovní berně, neboť nikoliv její vinou šiří se nedostatek a nespokojenost v uherských posádkách. Bittet demnach, wie bisheer berait sehr oft beschehen, wolgedachte herrn geheimbe rate nochmaln zum höchsten umb furderliche zeitliche eusserist notwendige remedirung dieses mangels, dardurch dise haussteur nunmehr ohne fernen verzueg von der Behmischen camer erlangt und obbemelten perkstetterischen gränizweesen ainsten und ehe mehr übels ervolgt, geholfen werden müge, sich benebens dinstlichesn vleises bevehlend.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 martius'. Pod textem a. m.: Lecta et approbata in concilio 16. marti anno 1607. - Nicméně Tajná rada si dala na čas a patrně vyzvala znovu Českou komoru k podání memoranda, neboť teprve před 28. březnem došlo Dvorské komoře nové podání z České komory, shrnující tamní důvody, na jehož okraj pořídila své připomínky komora Dvorská, a teprve tak postoupeno bylo Tajné radě a stalo se podkladem jednání, z něhož vyšla pak panovníkova resoluce z 3. dubna.
Přihlásit/registrovat se do ISP