264. V Praze 26. dubna 1607.

Panovník žádá Českou komoru, aby vzala na sebe jako povinnost zaplatit z loňské domovní berně do 15. června t. r. aspoň 20.000 zlatých, které 15. března poskytl anticipací na dobu tří měsíců pro potřeby hornouherských pevností říšský fenikmistr Mates Weiser.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 april'. Pod textem jinou rukou: An die Beheimische camer H. S. V. A.
Přihlásit/registrovat se do ISP