268. V Praze 10. května 1607.

Dvorská komora panovníkovi líčí znovu obšírně, kterak v březnu a ještě dříve vznikl požadavek, aby Česká komora vydala loňskou českou domovní berni na udržení uherské báňské hranice u Nových Zámků a kterak, když se to nepotkalo se zdarem, zapůjčil říšský fenikmistr Weiser k tomu účelu na tři měsíce 20.000 zl. Česká komora však wider Eur Mt deswegen an si abgangene etliche bevelch und wider vorigen gebrauch den landtagsschluss, auch das ainicher buchstaben bei der Hofcamer... angeregte fertige haussteur ins Hofzalamt und also zu den gräniznotturften erlegen und auszählen zu lassen sich waigert a to i pokud jde o splacení 20.000 zl. Welserových, splatných 15. června t. r. Prosí proto znovu o nařízení České komoře v té věci.

Orig. v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,ad Böhmen 1607 Mai 29'. In tergo: An die röm. kais., auch zu Hungern und Behaimb kgl. Mt, unsern allergnedigisten herrn, zu handen dero herrn gehaimben. A. m.: Praes. 11. maii.
Přihlásit/registrovat se do ISP