269. V Praze 11. května 1607.

Dvorská komora znovu činí podání Tajné radě na včerejší její nález, vypravený sekretářem Nastingerem, aby se pokusila o novou zálohu nebo o anticipaci na letošní domovní berni českou, z níž by byly při abdankování Schönebergovskeho pluku ponechány ve službě tři praporce a vloženy do Rábu a Komárna, a zdůrazňuje, že takové berní svolení se ještě nestalo a že jest nejisté, dále, že domovní berně náleží řádnému vojsku na báňské hranici a nikoliv vojsku mimořádnému a že jest rozpočtena po 12 tisících zlatých na každý měsíc a tím jest vyčerpána. Kdyby jí bylo použito pro nové vojsko jen první měsíc, byl by potom požadován celý žold. Mezi hlavními příčinami, které minují Dvorskou komoru, není ta nejmenší, že to, co jest určeno pro pozdější platy, jest předčasně stráveno. Z toho důvodu neví, kterak anticipovat berni, která není ještě svolena, nýbrž jest spíše toho názoru splatit zmíněné praporce a pouze doplnit stávající stav knechtů v Rábu a v Komárně. Prostředky k tomu by však musila poskytnout nikoliv budoucí, dle minulá česká berně domovní, která se zadržuje proti několika panovníkovým rozhodnutím a usnesení sněmu a od verbování nových praporů upustiti. Na ni pak by bylo nutno poukázat také Welserův úvěr. Musila by být ovšem odvedena bez dalších nesnází do hofzahlamtu. O jiných prostředcích neví.

Orig. pap. v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,ad Böhmen 1607 mai 29'. In tergo: Denen kaiserlichen herrn gehaimben raten zu ybergeben. - Ač se tento akt nalézá v archivu Dvorské komory v originále o zdálo by se tedy, že nebyl vypraven, zejména, když hned příštího dne činila Dvorská komora v té věci Tajné radě nové podání; není tomu tak, a právě z tohoto podání, které bude otištěno o následujícím čísle, jest patrno, že akt byl vypraven, ale později - 29. května - i s jinými zase z Tajné rady vrácen do spisovny Dvorské komory. - Schonberský či správněji Schonebergovský pluk stál ve španělském žoldu; prvně je o něm zmínka na Mladoboleslavsku r. 1602 (hrna, Regesta, str. 228), po třech letech byl mustrován znovu na Chebsku a odtamtud táhl přes Strakonice k Vídni, nadělav veliké škody (ib. s. 296), v říjnu 1605 ležel v Bratislavě (A. O. Meyer, Nuntiatursberichte, s. 523), v prosinci téhož roku chtěl jej španělský vyslanec don Guillen doplnit znovu na plný počet (ib. s. 615). Jeho velitel obrist Jan Reichart Schöneberg byl toho času dvorským válečným radou ve Vídni. Nestálo se ták, neboť znovu nabídl vyslanec toto řešení v březnu 1606, kdy nepochybně provedeno, nebo po roce čítal pluk zřejmě více než tři praporce.
Přihlásit/registrovat se do ISP