271. V Praze 13. května 1607.

Panovník nařizuje všem svobodníkům, dědiníkům, nápravníkům a svobodným rychtářům v kraji Boleslavském, aby se každý dostavil se všemi svými hamfešty a zápisy na svobodství jejich se vztahujícími na den sv. Šimona a Judy do Prahy a ohlásili se na České komoře, a žádá všechny osoby stavů vyšších, aby skrze vyslané své o tom známé své svobodníky, dědiniky, nápravníky a svobodné rychtáře vyrozuměli. Městu Mladé Boleslavi pak nařizuje, aby tento mandát dalo vyhlašovati každého týdne o trhovém dni až do soboty před sv. Šimonem a Judou.

Kopie současná v archivu Národního musea v Praze. Mandát nese podpis panovníkův a prvního rady České komory Kašpara Kaplíře a na rubu poznámku: Manové a svobodníci, aby se na komoře postavili a své svobody ukázali. Exemplář jest na několika místech potrhán, takže některá slova nutno doplňovati podle smyslu.
Přihlásit/registrovat se do ISP