274. V Praze 9. června 1607.

Dvorská komora císaři, že se Česká komora omlouvá, že z loňské vybrané domovní berně nemůže zaplatit příštího čtrnáctého června dozrálou Welserovu anticipaci, ač ji Dvorská komora na ni poukázala. Dvorská komora vyslovuje obavy, že Weiser, nebude-li termín dodržen, nejen že se sáni po druhé nedá v takových případech potřebovati, ale oslabí panovníkův úvěr i jinde. So von der vergleichung darauf si auch deutet und so deshalber zwischen beeden gewesten hof- und camerpraesidenten getrofen und durch Ihre Mt ratificirt sein solle, wirdet bei der hofcamerregistern nie, als zuvor oftmal gehorsamst berichtet, ainicher buchstaben nit gestunden, wie dan auch der geweste hofcamerpraesident[bývalým presidentem Dvorské komory jest míněn Jakub s. pán z Molartu, který koncem r. 1606 z úřadu odstoupil; srv. str. 217, pozn. 2, a č. 103, pozn. 2], dem man deswegen zugeschrieben, solche vergleichung in totum vernainet und derselben sich nit zuerindern weis, dergleichen auch nit beschehen kunnen, weil die fertige haussteur wegen des aufbots durch die stende vorbehalten gewest. Nechť panovník tentokráte pomůže zachránit úvěr a uloží České komoře vydání oněch 20.000 zl. r.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 juni'.
Přihlásit/registrovat se do ISP