281. V Slaném 4. července 1607.

Daniel Ronovský, velitel slánské vojenské hotovosti, vyslané na Moravu, navrhuje purkmistru a radě způsob, jakým by nahradil škodu, do níž město přivedl.

Zápis v archivu města Slaného v rkp. č. 55 ,Acta curiae 1605-1613', fol. 104 p. v.

Feria quarta ipsa die sancti Procopii 1607.

Daniel Ronovský


[ani mezi členy rodu Křineckých z Ronova ani mezi současnými slánskými měšťany se toto jméno nevyskýtá, pokud ovšem možno zachované prameny považovat za úplné] podal panu purkmistrovi pánům suplikaci žádajíc, aby mu z restu po zaplacení lidu do markrabství Moravského vypravenému pozůstalého za ním, jehož se našlo, pro některé příčiny v též suplikaci položené poulevilo a ručnice čtyři po 2 kop. míš. a osm sturmhaubů po 15 gr. míš., které jsou již od něho odvedeny, za něž 10 kop míš. učiní, aby přijaty a v též sumě poráženy byly; nicméně berně na týž rok připověděná, aby se mu pasírovala a ostatní suma, co by jí koliv bylo, po 10 kopách při každém sv. Havle až do vyplnění přijímána od něho byla. Pan purkmistr páni, majíc to v svém povážení, ačkoliv k nemalé škodě obec skrze něj jest přišla, neb koní žádných, kteří v voze vypraveni byli, zase nepřivedl, však k tomu jsou přistoupili, že jsou z té sumy jemu poulevili, berní za též léto pasírovali a ručnice s nadepsanými šturmhauby v 10 kopách míš. ujali, ostatních pak pod roky při každém sv. Havle po 10 kopách míš. skládati a odvozovati, počnouc při nejprve příštím, má.
Přihlásit/registrovat se do ISP