285. V Praze 14. září 1607.

Panovník sděluje České komoře, že převedl pohledávku Filipa Langa v částce 1760 zl., kterou má za hofzahlamtem na nedoplatky českých berní a kontribucí, takže může ji na kvitanci dvorního colmistra proplatiti.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 September'. Pod textem touže rukou: An die Behamische camer.
Přihlásit/registrovat se do ISP