288. V Praze 10. října 1607.

Panovník vydal expektanční list na 4000 kop míš. pro zemského hejtmana hornolužického Kašpara z Metzerodu na Doberšicích za jeho dlouholeté služby a současně dlužní úpis na 6000 tolarů, které mu týž zapůjčil na 6% úrok spolu s vicehejtmanem Jáchymem z Lidlova. Dluh má býti splacen v termínech sv. Jiří a sv. Michala 1608-1610 po 1000 tolarech s příslušnými úroky. Expektance bude mu vyplacena v dalších čtyřech termínech i s úroky, tedy do svatomichalského termínu 1612. Pojišťují se na výnosu válečných daní, clu a posudném v Horní Lužici.

Zápis v archivu ministerstva vnitra v Praze, Bekennen č. 109, fol. 226 p. v. O tři listy dále je zápis listu, jímž byla o tomto pořízení podána zpráva hejtmanovu gegenhändleru v Horní Lužici, Jáchymu z Lidlova.
Přihlásit/registrovat se do ISP