290. V Praze 17. října 1607.

Kutnohorští ukládají radnímu písaři Janu Piscisovi, co má vyříditi v Praze na České komoře stran posledních jejích rozkazů a žádají, že sobě toho stěžovati s některými důvěrnými pány přáteli našimi v tejnosti promluviti a na to se v důvěrnosti, čím by původem, tak též poručení a vzláště co se činění počtu z peníze viného dotejče, k nám prošlá, a co za tím leží, vyptati... nebude.

Zápis v archivu města Kutné Hory, Kopiář 1601-1613, fol. 391.
Přihlásit/registrovat se do ISP