295. V Praze 12. prosince 1607.

Panovník České komoře nařizuje, aby poukázala z výnosu českého posudného, určeného pro dvůr, 615 zlatých 4 kr. nezaplacených nákladů, které měl uherský dvorní sekretář Tiburcius Himmelreich s šestitýdenním pobytem knížete Sigmunda Bathoryho, na český rentamt, jenž by je vyplatil na kvitanci dvorního colmistra Huebra.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 december'. Pod textem jinou rukou: An die Behmische camer.

Rudolf etc.... Demnach bei jüngster costfreihaltung des (titl) fürsten Sigismundi Bathori vom 11. Februarii bis auf den 23. Martii nechsthernach alles dises instehenden 607 jars, so lang er beim unsern rat, hungerischen hofsecretari und getreuen lieben Tiburtio Himelreich gelegen, in allem 1115 fl 4 kr aufgelofen, die wir zu passiren bewilligt[Sigmund Báthory, býv. sedmihradský vajda, který se dvakrát vzdal své země ve prospěch Habsburků. Po druhé, r. 1602, byl k tomu donucen válkou a přijal tehdy za ni v doživotní držení panství roudnické a libochovické a usadil se i s částí svého dvora na zámku v Libochovicích, ve skutečnosti jsa tam konfinován. Jeho manželka byla štýrskohradecká princezna, sestra Ferdinanda II. Roku 1604 požádal o přijetí do země, osobně se dostavil na sněm, který pozdravil latinsky, a 26. února dosáhl splnění svého přání, stav se zároveň členem českého panského stavu. Přiznání k zemi podal již 28. února toho roku; srv. SČ. X., str. 577/8]. Und aber, weil ernenter unser rat und hungerischer hofsecretar, der Himelreich, von unserm hofcontrolorn in vier posten nemblich 500 fl in abschlag alberait empfangen und also alkin noch 615 fl 4 kr restieren tuen, mit denen wir ihne anjezo auf unsere hofdeputierte behaimische piergelder verwisen, als ist solchem nach unser genedigster bevelch hiemit an euch, das ihr bei unserm euch undergebenem Behaimischen rentambt in unserm namen die Verordnung tuet, damit ihme Himelreich berufte noch hinderstellige 615 fl 4 kr gegen unsers rats, hofzalmaisters und getreuen lieben Joachimben Huebers empfangquittung, dannenhero furderlichst richtig gemacht und bezalt werden. Daran beschicht unser genediger will und mainung. Geben Prag den 12. Decembris anno 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP