300.

V Praze 1608.Učet příjmů a vydání z berní a sbírek, sněmem roku 1607 svolených, s jmenovitým soupisem berních dlužníků v kraß Hradeckém.

Originál v archivu ministerstva vnitra v Praze, Stará manipulace S 15/10-11., pořízený patrně v nejvyšším berničním úřadě v Praze pro Českou komoru. Kursivou do textu doplněné názvy statků zjistil vydavatel.

Kraj Hradecký:

Za léto Páně pominulé 1607 Jeho Mti cís. páni hejtmané a Jich Mti páni stavové v kraji Hradeckém odvedli berní a zbírek zemských, sněmem království Českého svolených, jakž níže poznamenáno stojí, vše na kopy, groše a peníze míšeňské počítajíc.

Jeho milosti císařské hejtmané:

kop

gr

den.

Urozený pán Adam Niklásek etc. hejtman chlumecký

2361

37

 
       

Jich milosti páni stavu panského:

     

Urozený pán, pan Adam mladší z Valdštejna za Štěpanice

515

51

5

Albrecht Gotfrýd Křinecký za Jilemnici

409

47

 

Apollona z Šternberková za Lomnici a Tuří

362

10

 

Albrech Václav Eusebius z Valdštejna za Heřmanice

214

42

 

Bartoloměj z Valdštejna za Miletín a Rodov

64

3

 

Beatrix Lobkovská za Vlčice a Nový Zámek

586

42

 

Beatrix Lobkovská z statku smidarského

286

48

5

Fridrich z Oprštorfu za Častolovice a Týniště

861

47

4

Fridrich Štos z Kounic za Dolní Staré Buky

82

   

Eliška Berková z Žerotina za Nový Hrádek a Černíkovice

259

10

 

Jiří z Štubnberku za panství kyšperské

406

   

Jiří Sádovský z Sloupna za Sadovou a Ziželoves

163

20

 

Mates Hendrych hrabě z Turnu za Velíš

470

54

 

Hanybal z Valdštejna z svého statku, t. j. za Heřmanovy Sejfy

389

34

 

Týž Jeho Mt pán z statku volešnickýho

266

14

 

Týž Jeho Mt pán z statku poličanského

73

5

 
       

Pars: 7896 kop 46 gr. míš.

     
       

Henyk z Valdštejna za statky Chotěšice a Zábědovice

103

30

 

Jan Diviš z Žerotina za Brandýs nad Orlicí

778

2

 

Jan Rudolf Trčka z panství opočenského

1802

34

 

Týž Jeho Mt pán z panství smiřickýho

1845

34

 

Jaroslav Borita se p. p. Fridrichem z Donína za statek Beranice

89

2

 

Jan Jiří Štos za Borovnici

135

40

 

Jan Rudolf Trčka z statečku kamenickýho

14

40

 

Karel starší Záruba za Cerekvici a Radim

175

   

Karel purkrabě z Donína za Choteč

105

   

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic za Pecku a Nový Dvůr

15

   

Ota Štos z Kanic [! ] za Staré Buky

54

30

 

Rudolf z Štubnberku za Nové Město nad Metují

1009

11

 

Václav starší Záruba za Příň a Svinišťany

259

22

 

Václav starší Záruba z statku Chlumu a Byňovic

30

20

 

Václav mladší Záruba za statek Ples

431

30

 

Zykmund Smiřický, z svých statkův, t. j. za

3925

43

 

statky Slanou, Hořice, Úlibice

3109

3

1

Týž Jeho Mt pán z statku náchodskýho

580

52

 

Zykmund Čertorejskej za Skály nad Metují

     
       

Pars: 14.464 kop 20 gr. 1 den., vše míšeňských.

     
       

A tak od J. Mti cís. hejtmanův a od stavu panského vybráno berní:

     

22.361 kop 15 gr. 1 den. vše míšeňských.

     
       

Jich milost páni z rytířstva, lidé duchovní, měšťané a města:

     

Adam Abraham Bohdanecký za statek Adršpach

275

30

 

Albrecht z Bubna za statek Dol. Libchavu

31

20

 

Anna Straková za statek Šonov a Třtice

11

40

 

Anna Kulová za statek Okrouhlý u N. Paky

34

   

Anna Mladotová za Češov

3

   

Anna Bledinová z Fialového Kamene

6

52

6

Burjan Šlibovský ze Šlibovic

45

24

 

Benjamin z Vlkanova za Solnici

172

32

 

Barbora Eachovská za Veselici

29

40

 

Burjan Ledskej v Rychnově

6

40

 

Dorota Sudová za statek Vorlici

162

   

Eustachius Betengel za Rychnov a Borohrádek

1543

42

 

Fridrich Dobranovský v Milevsi u Hořic

6

20

 

Jiřík Šlibovský za Šlibovice

46

   

Jindřich Tamchyna za poddané v Střezeticích

12

40

 

Jiří Vojtěch Mateřovský za Vracov a Rybníček

12

   

Jiřík Kozina ze dvora v Hor. Černutkách

6

25

5

Hendrych Kapoun za Běruničky

84

12

 

Heřman Četryc za Žacléř

194

20

 

Jan Hamza nejstarší z Zabědovic za Újezd Svatojánský

46

40

 

Jan Jiří Vachtl za Smrkovice

76

45

 

Jan z Vlkanova za Solnici

80

40

 

Jan starší z Bubna za Dolní Libchavu

67

   

Jan starší Bukovský za Políčany

13

20

 

Jan Kapoun za Závrší

67

20

 

Jan mladší Dobřenský za Barchov

35

20

 

Jan Jiří Straka za Šonov

57

   

Jan Král z Dobré vůdy za Plotiště

10

52

 

Johanka Cidlinská za Vykleky

59

34

 

Johanka Apsolonová za Uhřinov, Ledskou a Hoděčín

49

40

 
       

Pars: 3242 kop 28 gr. 4 d. vše míšeňských

     
       

Baltasar Rombhap za Kopidlno

506

39

6

Dorota Bukovská za Třešovice

23

40

 

Daniel Šarfenberg nezjištěno

11

37

 

Kryštof Bukovský za Velehrádek

39

40

 

Kryštof Václav Kapoun za Hlušice

292

28

 

Kryštof Manšvic za Rokytnici

73

15

 

Karel Kapoun za Běroničky

17

20

 

Kateřina Nepolitská za Dlouhé Dvory

9

40

 

Lukáš Škornice za Hor. Dřevčice

23

40

 

Mikuláš starší z Bubna za Litice a Žamberk

1485

50

 

Mikuláš Klusák za Obědovice

31

   

Myslibor Hamza Bořek za Morašice

43

   

Týž z statku sirotčího slatinskýho

38

30

 

Martin Cikán za Čermnou

35

   

Mikuláš Bukovský z skřivanskýho panství

144

30

 

Mandalena Vratislavova za Jiřice a Humburky

122

   

Ofka Pecingarová za Heřm. Hradiště a Choustník

412

27

 

Petr Straka za Řešetovu Lhotu

125

20

 

Petr Lipanský za Velkou Lhotu

21

   

Šťastnej Panskej, z statku, kterýž Prask slove

21

33

 

Václav Bohdanecký za Teplice

280

12

 

Vladislav Bukovský za Žampach

100

40

 

Václav Dobřenský za Kratonohy

112

50

 

Vilím Vostrovský za Skalku

78

40

 

Václav Mikuláš Pecingar za Starý Vamberk

362

4

 

Václav Sudlička za Lhotku

26

40

 

Václav nejmladší Vratislav za Střezetice

97

10

 

Věněk Bukovský za Červené Poličany

6

   

Zykmund Bořanovský za Obědovice

20

16

 

Zygmund mladší Materna za Starý Bydžov

72

30

 

Zuzanna Šturmová, osedlá v Rychnově

6

20

 
       

Pars: 4641 kop 32 gr. 2 d. míš.

     
       

Lidé duchovní a města:

     

Důstojný kněz Kašpar opat křesovský

296

40

 

Slovutný a opatrný purkmistr a rada města Bydžova

102

40

 

Purkmistr a rada města Dvoru nad Labem

314

38

 

Purkmistr a rada města Jičína

488

51

 

Purkmistr a rada města Hostinného

150

5

 

Purkmistr a rada města Hradce nad Labem

1259

24

 

Purkmistr a rada města Jaroměře

207

3

 

Purkmistr a rada města Trutnova

259

21

 
       

Pars: 3078 kop 42 gr. míš.

     
       

Více na oučet bez listův příznávacích přijato od Jich milostí pánů stavův níže psaných.

       

Od urozené paní paní Beatrix Lobkovské na Vlčicích a N. Zámku

541

31

 

Od pana Jana Rudolfa Trčky z panství opočenského

800

   

Od pana Hans Kryštofa z Valdštejna na Hostinném

153

   

Od paní Alžběty Kvintusovy na Krinsdorfu

240

52

 

Od pana Ctibora Smila Pecingara na Nechanicích a Kunčicích

31

   

Od pana Jana Zylvara na Smidarech a Domoslavi

229

   

Od pana Jaroslava Bořka Dohalského na Vysokém Veselí

38

   

Od pana Věňka Kordule na Vřešťově a Rodově

32

40

 

Od pana Karla z Vlkanova na Solnici a Svinném

200

   

Od pana Mikuláše Apsolona na Uhřiněvicích, Hoděčíně a Ledské

40

   
       

Pars: 2306 kop 3 g. míš.

     


 

A tak od lidí stavu rytířského, duchovních a měst i s tím, což na oučty odvedeno, vybráno: 13.268 kop 45 gr. 6 d. míš.

Summa summarum, přijato všelijakejch berní a zbírek zemských, vedle listův přiznávacích, a na oučet: 35.630 kop 1 gr. vše míšeňských.

Toto jest na hradě Pražském, při úřadě berničném v rozdílnejch časích, jakž níže poznamenané kvitancí ukazují, odvedeno.

N. 1. Kvitancí vztahuje se na

3256 kop míš.

N. 2. Kvitancí vztahuje se na

6500 kop míš.

N. 3. Kvitancí vztahuje se na

11244 kop míš.

N. 4. Kvitancí vztahuje se na

7135 kop míš.

N. 5. Kvitancí vztahuje se na

4690 kop míš.

N. 6. Kvitancí vztahuje se na

2030 kop míš. 

Summa, vedle kvitancí odvedeno: 34855 kop vše míšeňských.

Ta pak summa jest takto rozdělena:

Na defensí a zbírky zemské

23802 kop

50 gr.

míš.

Na berni domovou

8845 kop

 

míš.

Na stavení hradu a kostela

2207 kop

10 gr.

míš.

       

A tak toho učiní: 34.855 kop vše míšeňských.

     
       

Rovnaje příjem takových berní s odvedením zase vedle kvitancí zůstává za berníky kraje Hradeckého čisté summy:

775 kop

1 gr.

míš. 

Jeho milosti císařské hejtmané, Jich Mti páni z stavu panského, rytířského i městského, kterýž za rok 1607 reštýrovati ráčí:

Pan hejtman poděbradský za všecky termíny.

Pan hejtman trutnovský za všecky termíny.

Pan pan Albrecht Gotfrýd Křinecký něco málo z mas za termín sv. Jiří - na Jilemnici.

Apollona z Šternberková, něco málo z mas za termín sv. Jiří - na Lomnici a Tuří.

Beatrix Lobkovská za termíny sv. Mikuláše, Havla, vánoční a jiřský, však na oučet odvedeno 541 kop 31 gr. míš. - z Silbrštejna a Pilníková, na Vlčicích a Novém Zámku.

Eliška Berková, něco málo z mas za termín sv. Jiří - na Novém Hrádku a Černíkovicích.

Eva [roz.] hrabinka z Valdštejna, za všecky termíny - za pozůstalé panství Králíky.

Jiří Sadovský, něco málo z mas a páleného za termín sv. Jiří - na Žiželovsi a Sadové.

Hanybal z Valdštejna z panství Dubéneckého, něco málo z mas, za termín sv. Jiří.

Hans Kryštof z Valdštejna, za všecky termíny; však na oučet odvedeno 153 kop míš. - na Hostinném.

Jan Rudolf Trčka z panství opočenského za termíny sv. Havla, Mikuláše, vánoční a sv. Jiří; však na oučet odvedeno 800 kop míš.

Týž Jeho Mt pán z panství smiřickýho, z ryb, vín, mas a páleného za termín sv. Jiří.

Týž Jeho Mt pán z panství žlunickýho a kozojedskýho za všecky termíny.

Týž Jeho Mt pán z statečku Kamenice a za termín sv. Havla, Mikuláše.

Kateřina Vostrovcová ze všecky termíny - na Borovnici, Závrši a Proseči.

Markéta Zejdlicová za všecky termíny - na Chocni.

Rudolf z Štubnberku za termín sv. Jiří - na Novém Městě nad Metují.

Rudolf Albrecht Rychnovský za všecky termíny - na Koclířově.

Václav mladší Záruba z svého měšce za termín sv. Jakuba a sv. Havla, ale ráčí míti vejmluvu, že mu shořelo - na Plese a Třebověticích.

Voldřich Desiderius Pruskovský za všecky termíny - na Starých Hradech.

Vladislav Rychnovský za všecky termíny - na Koclířově.

Zdislav Vilém Rychnovský za všecky termíny - na Dolní Bukovině a Koclířově.

Zykmund Smiřický z panství svých za termín sv. Jiří - na Slaném, Hořicích a Ulibicích.

Týž Jeho Mt pán z panství náchodskýho za termín sv. Jiří.

Zykmund Čertorejskej něco málo z mas za termín sv. Jiří - na Skalách nad Metují.

Páni z rytířstva:

Adam Zylvar za všecky termíny - na Žírci.

Adam Pravětický za všecky termíny - na Stěžeřích.

Adam Vostromírský za všecky termíny - na Hradištku.

Adam Škopek za všecky termíny za sirotčí statek po Petru Skopkovi (Bělohrad, Třemošná, Javoří).

Alžběta Kvintušová za všecky termíny; však na oučet dala 240 kop 52 g. míš. - na Krinsdorfu.

Anna Kolkreiterová, za všecky termíny - na Vesci a Posadově.

Alena Holovouská za všecky termíny - na Dolní Branné.

Bořek nejstarší Dohalský za všecky termíny - na Sobětuši.

Bořek mladší Dohalský za všecky termíny - na Milčovsi.

Bořek Vostrovský za všecky termíny - na Popovicích.

Ctibor Smil Pecingar za všecky termíny, však na oučet dáno 31 kop míš. - na Nechanicích a Kunčicích.

Eustachius Betengel za termín sv. Jiří - na Rychnově a Borohrádku.

Fridrich Radecký za všecky termíny - na Rohoznici a Sedlci.

Erazim Rosarius za všecky termíny (r. 1603 zdaněn z jednoho kola).

Jetřich Jestřibský za všecky termíny - na Boharyni.

Jiřík Světlík za všecky termíny - na Horním Üjezdě.

Jiřík Holík a za všecky termíny - na dvoře ve vsi Svinařích.

Jindřich Šípař za všecky termíny - na Dymokuřích.

Jiřík Kozina za všecky termíny - na dvoře v Horních Černutkách.

Jiřík Pravětický za všecky termíny - na Stěžeřích.

Hendrych Vojický za všecky termíny - na Vojících.

Hynek Bořek Dohalský za všecky termíny - na Mokrovousích.

Hynek Stařinský za všecky termíny - na Lukavci.

Heřman Vostromiřský za všecky termíny - na Vostroměři a Trnově.

Heřman Straka, za všecky termíny - na Jeníkovicích.

Jan Jiří Vachtl za termíny sv. Bartoloměje a Mikuláše, berní domovou a na stavení mikulášskou - na Smrkovicích.

Jan starší Dobřenský za všecky termíny - na Dobřenicích.

Jan z Vlkanova za termín sv. Havla, Mikuláše, vánoční a Jiří - na Solnici.

Jan Václav Šarovec ze všecky termíny - na Jeníkovicích.

Jan Zylvar za všecky termíny; však na oučet dáno 229 kop míš. - na Smidařích a Domaslavi.

Jan Straník za všecky termíny - na Studenci.

Jan Vojický za všecky termíny - na Vojicích.

Jan Oujezdecký za všecky termíny - na Kašově.

Jaroslav Bořek Dohalský ze všecky termíny; však dal na oučet 38 kop míš. - na Vysokém Veselí.

Johanka Litická za všecky termíny - na Velké Bukovině.

Jan Litický za všecky termíny - na Liticích.

Jan Bohuslav Těmín za všecky termíny - na Jesenici a Podveselici.

Jakub starší Hartman za všecky termíny - ve Žďáře.

Kryštof Manšvic za termíny sv. Bartoloměje, Václava, Havla, Mikuláše - na Rokytnici.

Karel Šebestyan Litický za všecky termíny - na Litici.

Karel Vlkanova za všecky termíny; však na oučet dáno 200 kop míšeňských - na Solnici a Svinném.

Karel Šípař za všecky termíny - asi v Dymokuřích.

Kryštof Radecký za všecky termíny - na Radostově.

Kryštof Cikán za všecky termíny - na Čermné.

Kateřina Hanicová za všecky termíny.

Kašpar Suk za všecky termíny - ve Velké Bukovině.

Maximilian Jan Rašín za všecky termíny - na Vinařích a Doubravanech.

Mikuláš Jestřibský za všecky termíny - v Tmovanech,

Mikuláš Zásmucký za všecky termíny - na Nehořejním dvoře.

Mikuláš Apsolon za všecky termíny; však na oučet dal 40 kop míšeňských - na Uhřiněvicích, Hoděčíně a Ledské.

Páni bratři a strejcové Volanští za všecky termíny - ve Volanicích u Bydžova.

Mareš Dobřenský za všecky termíny - na Vel. Svinařích.

Petr Škopek za všecky termíny - na Bělohradě.

Petr Ples Heřmanský za všecky termíny - na Malém Třebešově.

Straník Straník za všecky termíny - na Hořejším Slavíkovci.

Šťastnej Panskej za všecky termíny - na Jestěžici.

Tobiáš Nejedlý za všecky termíny - na Libčanech a Stračově.

Václav Dobřenský něco málo z mas za termín sv. Jiří - na Kratonozích.

Václav Bořek Dohalský za všecky termíny - na Zběři.

Vilím Jestřibský za všecky termíny - na Homile.

Václav Klucký za všecky termíny - na Sloupně.

Václav Kapoun za všecky termíny - na Bartoušově.

Věněk Kordule za všecky termíny; však na oučet dal 32 kop 40 gr. míšeňských - na Vřeštově a Rodově.

Vilím Miřkovský za všecky termíny - na Vrchlabí.

Václav Zdeněk Radecký za všecky termíny - na Radci.

Václav Sak za všecky termíny - v Bohuňovicích.

Václav Bukovský za všecky termíny - v Starém Bydžově.

Zykmund Kamenický za všecky termíny - na Popovicích.

Zykmund Dohalský za všecky termíny - na Sobčicích.

Zdeněk Hamza za všecky termíny - na Světí.

Zdeněk Václav Materna za všecky termíny - na Pecce.

Václav Dobřenský za všecky termíny - na Popovicích.

Kněz Volfgang opat břevnovský za všecky termíny.

Města některá hrazená, poněvadž něco z případních věcí za termíny sv. Havla a Jiří reštýrují; nemůže se věděti, jak mnoho.
Přihlásit/registrovat se do ISP