Dačický z Heslova, Paměti, viz Rezek Ant.

Demel Jaroslav, Dějiny fiskálního úřadu v zemích českých, Praha 1904

Denis Arnošt - Vančura Jindřich, Konec samostatnosti české, 2. díl., Praha 1893

Dvorský František, O počtu domů v Praze a, v král. městech v Čechách v 16.-19. století (ČČM 1881, 1882)

Týž, Paměti o školách českých, Praha 1886

Týž, Dopisy pana,Zdeňka Lva z Rožmitála (Archiv český X. 121-240, XI. 1-240.)

Týž, Dopisy Karla st. z Žerotína 1591-1610 (Archiv český XXVII), Praha 1904

Dvořák Max, Počty nejvyšších berníků za léta 1599-1603 (Pam. archeologické X. 134 n), 1874
Přihlásit/registrovat se do ISP