Jenšovský Bedřich, Patrimoniální archiv nejv. purkrabství pražského (Zprávy čes. zem. archivu VII.), Praha 1934

Jireček Hermenegild, Codex juris bohemici II. 1-2, Praha 1870

Jireček Josef, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, I., H. díl, Praha 1875-76

Jireček Josef a Hermenegild, Zřízení zemská král. Českého 16, věku, Praha 1882

Jurášek Stanislav, Pětset let finanční prokuratury v Praze 1437-1937, Praha 1937
Přihlásit/registrovat se do ISP