Kadlec K., Přehled ústavních dějin Moravy, Praha 1926

Kallbrunner Josef, Lazarus Henckel v. Donnersmarck (Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte roč. 24.), 1931

Kalousek Josef, České státní právo, 1. vyd. 1871, 2. vyd. 1892

Týž, Stručný přehled dějin Pražského hradu (Sb. "O král. hradě Pražském") 1907

Kameníček Frant., Vpády Bočkajovců na Moravu a ratifikace míru Vídeňského od zemí koruny české (ČČM 1894)

Týž, Prameny ke vpádům Bočkajovců na Moravu a ratifikaci míru Vídeňského od zemí Koruny české 1605-1606 (Hiát. archiv České akad. 4.), Praha 1894 Týž, Zemské sněmy a sjezdy moravské I. až III., Brno 1900-1905

Kapras Jan, Právní dějiny koruny české 2. díl., Praha 1913

Týž, Dějiny ústavy a správy v českém státě (Čs. vlastivěda díl V.), Praha 1931

Kehl Paul, Die Steuer in der Lehre der Theologen des Mittelalters (Volkswirtschaftliche Studien Heft 17), Berlin 1937

Klecanda Vladimír, Berní povinnost poddaných v Čechách v 1. pol. XVI. stol. (Pekařův sborník), 1930

Kliet Čeněk, Üprava berní král. Českého po válkách husitských (ČČM 1907)

Kliment Josef, Orgány zahraničních styků v českém státě před Bílou Horou, Praha 1929

Knothe Hermann, Urkundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschich.te der Öberlausitz von ältester Zeit bis Mitte des 16. Jh., Zhořelec 1877

Týž, Fortsetzung der Geschichte des Oberlausiitzer Adels und seiner Güter von Mitte des 16. Jh. bis 1620 (N. Laus. Magazin Bd. 63.), 1887

Kollmann Ignác, Acta s. congregationis de propaganda fide I., Praha 1923

Král Vojtěch, Adel von Böhmen, Mähren u. Schlesien, Praha 1904

Koss Rudolf, Zur Frage nach der Entstehung und Entwicklung des böhm. Herrenstandes, 1920 ,

Týž, Das Wesen des ältesten deutschen Adels und die Lehre von der Urdemokratie, 1929

Kratochvíl Václav, K poměru cis. Rudolfa II. k arciknížeti Matyáši (ČČH V.), 1899

Kretschmer Konrád, Historische Geographie von Mitteleuropa (Handbuch der mittelalterlichen u. neuen Geschichte IV.), Mnichov 1904

Krofta Kamil, Začátky české berně, Praha 1931

Týž, Staročeská daň míru (Sborník statěj posv. P. N. Miljukovu), Praha 1929

Týž, Stará ústava česká a uherská, Praha- Bratislava 1931

Kürschner Fr., Das Stadtrecht von Eger und seine Verbreitung (MVGD in B. VI.), Praha 1868
Přihlásit/registrovat se do ISP