Neumann C, Geschichte der Landstände des Markgraftiums Niederlausitz, 1842

Nováček Vojtěch Jaromír, Listář k dějinám školství kutnohorského, Praha 1894

Novák J. B., O důležitosti zpráv nunciů pro Sněmy české (Zprávy čes. zem. archivu I.), 1906

Týž, Rudolf II.-a jeho pád, Praha 1935

Novotný Václav, Stručný přehled náboženského vývoje českého v době předbělohorské (Česká politika, 1. sv.), Praha 1906
Přihlásit/registrovat se do ISP