Teige Josef, Příspěvky genealogické (Památky archeol. XII., 1884)

Týž, Listiny děkanství karlštejnského (Věstník král. čes. spol. nauk 1906)

Týž, Základy starého místopisu pražského 1437-1620, Staré město, Praha 1910

Tezner Franz, Technik und Geist des ständisch-monarchisehen Staatsrechts (Schmollers Staats- und. Sozialwissenschaftl. Forschungen XIX. Jg.), Lipsko 1901

Týž, Landesfürstliche Verwaltungsreformpflege im Österreich vom Ausgang des XV. bis zum Ausgang dee XVIII. Jahrhunderts (Grünhutszeitsehrift roč. 24.)

Theiner Augustin, Annales ecclesiastici II., III.,Řím 1856

Tischer Frant., Uvedení kapucínů do Čech okolo r. 1600 (Vest. král. spol. nauk 1907)

Tomek V. V., O církevní správě strany pod obojí v Čechách od r. 1415 až 1622 (ČČM XXII), 1848

Týž, O nepokojích stavovských za Rudolfa II. a Matyáše (ČČM XXIX), 1855

Týž, Dějepis města Prahy XI., XII., Praha 1898, 1901

Truhlář Josef, Katalog českých rukopisů c. k. veř. a univ. knihovny pražské, Praha 1906
Přihlásit/registrovat se do ISP