Vacek František, Diecesní synoda pražská z r. 1605 (Sborník hist. kroužku 1896)

Válková-Frýzová Marie, Úřad perkmistra pražských viničných hor (Sb. přisp, k děj, hl. m. Prahy VI.), 1930

Vávra Josef, Dějiny města Kolína II., Kolín 1888

Týž, Z rodinné kroniky pánů z Opperštorfu (Sborník hiát kroužku VI:), 1897

Týž, Paměti král. města Berouna, 1899

Týž, Jan Kavka z Říčan (Sb. hist. kroužku 1904)

Verzeichnis über die zwischen den vormaligen Herzogen u. Königen in Böhmen dann Reichs- und anderen Fürsten oder Städten auf gerichtete und bei Durchsuchen der Landtafelsakten vorgekommene Verträge, Vereinigungen und Lehnbriefe (Archiv der Gesch. und Statistik insb. von Böhmen II.), 1793

Volf Miloslav, Boj o solný monopol v Čechách v posl. třetině 16. století (sep. z ČČH), Praha 1933

Týž, Královský důchod a úvěr v 16. století (CCH XLVIII-XLIX), Praha 1948
Přihlásit/registrovat se do ISP