Zháněl Stanislav, Jak vznikla středověká šlechta, Brno 1930

Zíbrt Čeněk, Dopisy týkající se prodeje a plavby soli po Vltavě 1591-9 (Věstník

kráL čes. spol. nauk 1889)

Zimmermann J. W., Příběhové král. Českého za panování Ferdinanda I., díl. 2., Praha 1821
Přihlásit/registrovat se do ISP