1.

[V Praze], 28. března 1611.Stavové čeští císaři Rudolfovi: Patříce na škody způsobené pasovským vojskem a chtějíce, aby v království Českém byla bezpečnost a lepší způsob vlády, žádají za svolání generálního sněmu, aby království bylo ozdraveno ve hlavě i oudech; kdyby žádost jejich byla oslyšena, svolali by sněm sami.

Viz text v předcházejícím svazku č. 531.
Přihlásit/registrovat se do ISP