2.

Na hradě Pražském, 28. března 1611.Císař Rudolf stavům českým: K žádosti jejich svolává generální sněm na hrad Pražský k 11. dubnu; vyslovuje naději, že se sjedou v ustanovený čas a že zachovají povinnou šetrnost k císaři; usnesení sněmu bude platiti i pro nepřítomné; poslové královských měst též se mají dostaviti.

Viz text v předcházejícím svazku č. 532.
Přihlásit/registrovat se do ISP