3.

V Praze, 28. března 1611.Stavové čeští knížatům a stavům slezským: Dnes se usnesli poslati císaři žádost za svolání generálního sněmu, jejíž obsah vsunují; vědouce, že císař nebude otáleti, oznamují jim to a žádají, aby zatím, než dostanou list císařův, pomýšleli na osoby, které v ustanovený čas k sněmu vypraví.

Viz text v předcházejícím svazku č. 533.
Přihlásit/registrovat se do ISP