4.

Na hradě Pražském, 29. března 1611.Císař Rudolf purkmistru a konšelům Starého města Pražského: Posílá patent o rozepsání generálního sněmu a nařizuje, aby se dostavili v ustanovený den na hrad Pražský.

Viz text v předcházejícím svazku č. 548.
Přihlásit/registrovat se do ISP